Referencie

 Naša spoločnosť realizovala okrem iného nasledovné akcie:

     

-          Národná banka Slovenska

-          hotel na Levickej ul.

-          reprezentačné priestory gen. Riad. SŠTSP

-          expozitúra sporiteľne Drieňová ul.

-          expozitúra VUB Bratislava

-          Polyfunkčný dom Bazova 9 ,  Bratislava

-          Polyfunkčný dom  „Kráter“ Vysoká ul. , Bratislava

-          rekonštrukcia VŠE Palisády

-          British Ambassy Ressidence

-          ZŠ č. 236 a 237 na Dlhých Dieloch

-          lodenica, restaurant Aušpic

-          Rekonštrukcia domu na Miletičovej ul. 5

-          Rekonštrukcia budovy SIA Slovensko

-         Istrobanka                                          

 

-          Tesco Bratislava

-          Transpetrol

-          MG Tatragas

-          Kooperatíva ,  Štefanovičova

-          Nemocnica s poliklinikou ,  Petržalka

-          UKVCH Kramáre  -  Belgorex Belgicko

-          Rekonštrukcia paláca Nestor  -  Nemecký konzulát

-          Operatíva spol. s r.o.,  Bratislava, veľkosklad Šamorín

-          Dostavba krídla kláštora redemptoristov ,  Štefaniková 43 ,  Bratislava

-          NsP Bratislava Petržalka

-          VÚB Pezinok  -  stavba roka 1996 – hlavná cena

-          Slovenská poisťovňa  ,  Ventúrska 1 ,  Bratislava – stavba roka 1999

-          Ústav pre stratégiu rozvoja spoločnosti ,  Lamačská 8 ,  Bratislava

-          Autorizačné centrum Slovenska – stavba roka 1999 –
           hlavná cena za mimoriadne technické a kvalitatívne prevedenie diela