O firme

Naša spoločnosť bola založená v máji 1992 .

Naša spoločnosť v súčasnosti zamestnáva alebo má zamestnaných a zmluvne zabezpečených 16 pracovníkov.

Naša spoločnosť je najmä zameraná na túto činnosť:

 

-  stavebné práce             -  vykonávanie stavieb bytových, občianskych, priemyselných            

                                            inžinierskych stavieb a sietí

                                         -  rekonštrukcie stavieb, bytov

                                         - opravné práce  

-  vodoinštalačné práce   -   klasické materiály

                                        -   rozvody z plastov a medi

-  plynoinštalácie             -   NTL systémy     

                                        -  STL systémy

-  kúrenárske práce         -  klasické oceľové systémy

                                        -  progresívne ( rozvody z plastov , medi )

                                        -  podlahové, stenové, stropné vykurovanie

-  kotolne,   strojovne,    teplovody,   horúcovody, výmeny  a rekonštrukcie rozvodov

-  tepelné izolácie rozvodov

-  natieračské práce

-  meranie a regulácie (zmluvne)

- vzduchotechniku (zmluvne)

   a iné.